Zelda Twilight Princess [website] | Zelda Skyward Sword [website]
 Algemeen
Overige


WALKTHROUGH : DEEL 21 : PALACE OF TWILIGHT

OVERZICHT KAMERS
Kamer 01 : De ingangskamer
Kamer 02 : De kamer ten noord-oosten van kamer 1 (Small Key)
Kamer 03 : De kamer ten noorden van kamer 2 (Small Key + Compass)
Kamer 04 : De kamer ten noorden van kamer 3 (1e Sol)
Kamer 05 : De kamer ten noord-westen van kamer 1 (via liftje + Small Key)
Kamer 06 : De kamer ten noorden van kamer 5 (Small Key + Dungeon Map)
Kamer 07 : De kamer ten noorden van kamer 6
Kamer 08 : De kamer ten noorden van kamer 1 (Na het Light Sword + Small Key)
Kamer 09 : De kamer na kamer 8 (Small Key + Big Key)
Kamer 10 : De kamer na kamer 9 (Small Key)
Kamer 11 : De kamer na kamer 11 (Veel Shadow Beings)
Kamer 12 : De kamer met de baas

KAMER 1
Je komt in de PALACE OF TWILIGHT en je ziet overal rare mannetjes staan. Ga vooruit tot je op een cirkelvormig deel komt en ga dan naar het oosten. Je gaat een stukje naar beneden en daarna neem je een poort naar het noorden.

Je komt in KAMER 2.

KAMER 2 & de SMALL KEY
Dood in deze kamer alle vijanden. Op het einde moet je een hoofd verslaan dat roze bollen schiet en telkens verdwijnt en verschijnt. Als je dit doodt, verschijnt er een kist. In deze kist zit een SMALL KEY.

Via de clawshot targets op de muur kun je boven in deze kamer komen. Schiet eerst naar de clawshot target op de zijkant van de muur en daarna naar de target bij de deur in het noorden. Je komt bij de deur die je naar de kamer ten noorden brengt. Open deze met je sleutel en ga binnen in KAMER 3.

KAMER 3, SMALL KEY & COMPASS
Een tip. Om door de zwarte mist te komen, moet je in je wolfgedaante zijn en je senses gebruiken.

Je komt de kamer binnen en net voor de mist aan je linker kant vind je een kist. Hier zit het COMPASS in.

Ga daarna als wolf in de zwarte mist en dood het hoofd dat roze bollen spuugt. Als hij verslaan is, verschijnt er in het noorden een kist. Er zit een SMALL KEY in.

Kijk nu op zijmuur in het westen en je zult een clawshot target zien. Schiet je er naartoe. Daarna kun je in het plafond ook een target zien. Schiet je er naartoe en laat je vallen. Ga nu naar het zuiden en je zult een kist vinden met een oranje rupee (100 rupees) in.

Daarna ga je terug naar de target op de zijmuur en vandaar schiet je jezelf naar het noorden. Ga de deur in het noorden in met je sleutel en je komt in KAMER 4.

KAMER 4 & de 1e SOL
De poort sluit achter je. Ga vooruit naar het noorden en een cuscene start.

Zant verschijnt in de kamer en hij bekogelt je met vleermuizen, daarna met vleesetende planten. Versla deze allemaal. Nu moet je Zant verslaan. Af en toe zal hij een paarse bol boven zijn hoofd houden. Op dat moment kan hij niet verdwijnen en val je hem aan. Af en toe zal hij nog vleermuizen sturen, die je uiteraard allemaal verslaat.

Als Zant na een paar keer verslaan is, ontploft hij en verschijnt er zwarte mist (Twilight) in het midden van de kamer.

In het noorden van de kamer (rode stip op de minimap) zul je een SOL vinden. Het is de zon van de twilight world. Sla op de blinkende bal en neem ze vast. Maar let op, een grote hand zal je achtervolgen om de sol af te nemen van je. Je moet je dus haasten!

Loop met de sol naar het midden van de kamer en de zwarte mist zal verdwijnen. In het midden vind je een gat in de grond, daar leg je de sol in. Je zult zien dat nu een trap verschijnt. Loop de trap op tot je op vaste grond bent en gebruik je clawshot om de sol terug te nemen. Doe dit rap, anders is de hand met de sol weg.

Ga daarna met de sol terug naar KAMER 3.

KAMER 3 & de SOL
Ga in deze kamer opnieuw naar het midden van de kamer waar de zwarte mist is. Leg de sol in het putje in de grond en versla de lastige beesten.

Er is opnieuw een trap verschenen. Loop deze op tot je boven komt en neem dan via de clawshot de sol terug. Spring naar beneden tot je voor de poort komt en ga KAMER 2 binnen.

Doe dit allemaal snel, want de hand nadert. Als hij de sol heeft, kun je hem afnemen door met je clawshot naar de hand te schieten.

KAMER 2 & de SOL
Je komt in KAMER 2 met je sol. Ontwijk alle planten en ren zo snel je kan om de hand te ontwijken. Ga via de poort naar KAMER 1.

KAMER 1 & de SOL
Ga naar het cirkelvormige deel in het midden en plaats de sol in een van de 2 putjes die je er vindt. Je hebt al 1 van de 2 sols gevonden. Nog 1 te gaan!

Er is eveneens een groen platformpje verschenen ten westen van waar je de sols moet plaatsen. Het is een soort liftje. Als je er op gaat staan, kom je op het stuk land uit ten westen van het midden stuk. Eens je daar aangekomen bent, volg je het pad naar het noorden en ga je de poort in naar KAMER 5.

KAMER 5
Je komt in een kamer met wederom veel zwarte mist in het midden. Hier moet je echter voorlopig niks van aantrekken.

Schiet je met je clawshot naar een target op de zijmuur. Vandaar kun je jezelf naar een target in het plafond schieten. Laat je daarna zakken tot je op een bewegend platformpje landt. Spring verschillende keren via de verschillende platforms voor je tot je aan de overkant komt.

Als je aan de overkant komt, moet je het hoofd dat spuugt doden. Dan verschijnt er een kist. In de kist zit een SMALL KEY. In het kleine kistje dat er al stond, zit een paarse rupee (50 rupees).

Ga nu de poort in het noorden in met je sleutel. Je komt in KAMER 6.

KAMER 6, de DUNGEON MAP & SMALL KEY
Deze kamer speel je best van in het begin als wolf. Je zult namelijk veel moeten vechten in de zwarte mist.

Om te beginnen moet je 3 Shadow Beings verslaan. Dit doe je op de klassieke wijze. Daarna moet je 4 spugende hoofden verslaan. Daarna verschijnt er een kist.

Hoe kom je bij deze en de andere kisten? Ga naar het noorden van de kamer en schiet je met je clawshot naar het verhoog dat je voor de poort brengt. Blijf aan de target hangen en schiet je naar de target op het plafond. Als je je een beetje laat zakken kun je telkens naar de volgende target in het plafond schieten. Van in het midden van de kamer kun je naar de zijkant schieten om zo bij de kist te komen.

Je vindt in 2 kisten een paarse rupee (50 rupees), een SMALL KEY en de DUNGEON MAP.

Op het platform helemaal in het zuid-oosten vind je in een pot nog een FAIRY, die 8 hartjes bijvult.

Ga daarna via de targets terug naar het noorden en ga met je sleutel de kamer in het noorden in. Dit is KAMER 7.

KAMER 7 & de 2e SOL
In deze kamer doe je net hetzelfde als in KAMER 4. Versla Zant en je kun de 2e SOL nemen.

Leg hem in het putje in het midden van de kamer, ga de trap op en neem de sol terug met je clawshot. Ga daarna terug naar KAMER 6.

KAMER 6 & de SOL
Leg de bal in het midden van de kamer en 2 blokken zullen naar boven komen. Schiet je met je clawshot naar de target in het platond en ga naar de kant met de hoogste blok.

Hoe kom je nu op het verhoog? Schiet jezelf in een klein kamertje in de zijkant en laat je vallen, daarna klim je op de blok. Loop nu snel naar de zuidkant van de kamer tot je op een verhoogd platform staat. Vandaar kun je de sol nemen.

Spring naar beneden en ga naar KAMER 5.

KAMER 5 & de SOL
Ga op het platform voor je en spring van platform naar platform. Na een 5-tal platforms kom je tussen 2 gloeiende bollen. Er zal een liftje komen dat je naar de poort naar KAMER 1 brengt.

Val je van het platform? Geen probleem. Ga naar het noorden door de zwarte mist en ga bij de gloeiende bol staan. Er verschijnt een liftje en je gaat naar boven naar het eerste platform. Herhaal gewoon tot het lukt.

KAMER 1 & de 2e SOL
Ga via het liftje naar het midden van KAMER 1 en plaatse de Sol in het putje. Nu zijn er 2 sols en een cutscene start.

Je zwaard wordt gevuld met lichtenergie. Het MASTER SWORD wordt het LIGHT SWORD. Je kunt met je zwaard door de zwarte mist snijden.

Ga naar KAMER 2 nu.

KAMER 2 & het STUKJE HART
Kijk op de minimap en je zult een kist zien staan aan de oostkant. Ga naar de zwarte mist en sla je weg door de mist. Je zult voor een verhoog komen met een kist op. Gebruik je clawshot om je naar de target boven de kist te schien en open daarna de kist. Er zit een STUKJE HART in.

Ga daarna terug naar KAMER 1 en van KAMER 1 naar KAMER 5

KAMER 5 & het STUKJE HART
Als je in KAMER 5 naar de westmuur gaat net voor de zwarte mist, zal er een liftje komen. Het liftje brengt je helemaal naar boven en brengt je bij een kist. In deze kist zit een STUKJE HART.

Aan de andere kant doe je net hetzelfde en je vindt een paarse rupee (50 rupees).

Daarna ga je terug naar het midden van KAMER 1.

KAMER 1
Ga in KAMER 1 via het middelste naar boven in noordelijke richting tot je voor een zwart mistgordijn komt. Doe een Spin Attack met je Light Sword om de mist te laten verdwijnen en spring over het kloofje.

Ga verder in noordelijke richting en ga door de poort in KAMER 8 binnen.

KAMER 8 & de SMALL KEY
In de kamer vind je veel zwarte mist. Verwijder deze door met je Light Sword te slaan.

In het noorden van de kamer vind je 2 Sols. Leg deze in de 2 putjes die vrijkwamen waar je de zwarte mist verwijderde. Er zal een trap verschijnen.

Ga de trap op en je zult bij een bol komen. Sla op deze bol en ze wordt gloeiend. In de grond zal een tegel oplichten. Ga op deze tegel staan en je wordt naar de andere kant van de kamer gevoerd. Je komt uit bij 3 bollen in de grond.

Hier zul je heel wat spugende hoofden tegenkomen. Versla ze allemaal en er zal een kist verschijnen. In deze kist zit een SMALL KEY.

Ga nu terug naar de 3 bollen en ga tussen alle 3 gaan staan. Doe een Spin Attack en de 3 bollen beginnen te gloeien. Een tegel zal oplichten tussen de 3 bollen. Ga op deze tegel staan en je zult naar de andere kant van de kamer gevoerd worden.

Open de deur met je sleutel en ga KAMER 9 binnen.

KAMER 9, SMALL KEY & de BIG KEY
Je komt in een buitenkamer. Links van je zie een grote zwarte mist waterval.

Sta voor deze mist waterval en doe een Spin Attack. Spring over het kloofje en dood al de vijanden. Op de muur zul je een clawshot target zien. Schiet je via verschillende targets naar boven tot je helemaal boven bent. Helemaal boven vind je een kist. In de kist zit de BIG KEY. Keer daarna terug naar de andere kant van de waterval.

In het oosten zul je 2 bollen zien. Sta er tussen en doe een Spin Attack. De bollen gloeien en een tegel licht op. De tegel brengt je naar het zuidelijke eilandje in de kamer. Daar moet je wat vijanden verslaan. Keer daarna terug met een liftje op dezelfde wijze.

Op het vasteland moet je heel wat vogels en spugende hoofden verslaan. Als ze allemaal verslaan zijn, verschijnt er een kist met een SMALL KEY in.

Ga daarna de deur in het westen in naar KAMER 10.

KAMER 10 & de SMALL KEY
Ga da kamer in en er verschijnen 4 Shadow Beings. Een tip; Doe een Spin Attack en ze zijn onmiddellijk alle 4 dood.

Ga naar de mist en sla met je Light Sword de mist weg. Doe tussen de 4 bollen een Spin Attack en ga met het liftje naar boven. Neem het zuidelijke platform en daarna het zuidelijke van de 2 platforms dat komt. Je komt bij een pot met een Fairy. Spring naar beneden en doe opnieuw hetzelfde tussen de 4 bollen.

Neem nu het oostelijke platform en daarna het noordelijke van de 2. Je zult bij een platform met een vleesetende plant uitkomen. Neem daarna een nieuw platform dat je daar vindt dat je naar de overkant brengt. Schiet je van op platform naar clawshot target en dood spugend hoofd. Schiet jezelf daarna naar de target in het plafond. Laat je zakken op een platform. Je gaat opnieuw naar de overkant. Clawshot je naar de target voor je en dood het hoofd. Er zal een kist verschijnen.

In de kist zit een SMALL KEY. Spring nu op het platform dat klaarstaat voor het stukje waar je aan land kwam net. Het brengt je naar een deur in het noorden. Ga de deur binnen met je sleutel naar KAMER 11.

KAMER 11 & de SHADOW BEINGS
In deze kamer word je door een hele resem Shadow Beings aangevallen. Dood ze met 1 slag van je dodelijke Light Sword allemaal.

Ga door de poort in het noorden naar KAMER 12.

KAMER 12
Een cutscene start als je de trap op gaat. Je bent bij ZANT...

In plaats van te vechten begint Midna een gesprek te voeren met Zant... Zant doet wat rare toeren en ziet zichzelf als god. Eenmaal buiten komt er een gigantische wolk op Zant af en wordt hij bezeten.

Zant verandert de omgeving en nu moet je hem bevechten.

ZANT
Hoe verslaan we Zant nu?

Hij verandert de omgeving telkens in de omgeving van de eindbaas van vorige bazen. Gebruik die kennis om te weten hoe je hem moet verslaan.

De eerste omgeving stelt de Forest Temple voor. Je hebt dus je boomerang nodig. Raak hem met je boomerang en sla daarna zo veel je kan.

Daarna wordt de omgeving veranderd in de Goron Mines omgeving. Je hebt dus je Iron Boots nodig. Hou de boots aan telkens hij springt en hou je schild voor je als hij roze bollen spuugt. Als hij stopt, doe je snel je botten af, ren je naar hem en sla je zo snel je kan op hem.

Daarna verandert de omgeving in de omgeving van de Lakebed Temple. Je hebt je Zora Armor, Iron Boots en Clawshot nodig. Doe je Zora armor aan en je botten en laat je naar de bodem zakken. Als het poortje open gaat en als Zant roze bollen spuugt, hou je je schild voor je. Als hij stopt, neem je hem met je clawshot vast en hij komt voor je te slaan. Sla op hem zo veel je kan. Nu zullen er verschillende hoofden verschijnen waar Zant in kan zitten. Doe nu hetzelfde en Zant zal verslaan zijn.

Nu verschijnt de omgeving van de kleine baas van de Forest Temple. Je moet tegen de totempalen rollen. Rol 2 maal tegen de paal en Zant valt er van. Sla dan op hem tot hij verslaan is.

De omgeving van Snowpeak Ruins verschijnt. Je moet dus je Ball & Chain gebruiken. Sla Zant eerst met de Ball & Chain tot hij klein wordt en begint rond te springen. Sla hem met je zwaard een paar keer en Zant is verslaan.

Daarna moet je Zant bevechten in Hyrule Field. Simpel. Slaan slaan slaan slaan... tot hij dood is. Nu is Zant definitief verslaan.

Daarna keer je terug naar de Palace Of Twilight en een cutscene start. Midna begint te roepen tegen Zant. Midna kan niet terugkeren als leider van de Twili. Ganon is er nog. Eerst moet deze nog verslagen worden.

Prinses Zelda moet gered worden, zij kan Midna genezen van de betovering.

Neem de Heart Container. Je hebt nu alle 20 hartjes! Daarna warpt Midna je naar buiten.
Reclame