Zelda Twilight Princess [website] | Zelda Skyward Sword [website]
 Algemeen
Overige


WALKTHROUGH : DEEL 18 : ILIA'S GEHEUGEN

TEMPLE OF TIME, POE & STUKJE HART
Midna warpt je naar het deel voor de blauwe trap. Ga in zuidelijke richting naar het rechthoekige deel.

Net voor je buiten gaat naar SACRED GROVE is er een grote trap. Links en rechts van de trap vind je 2 standbeelden die je kan verplaatsen met je Dominion Rod. Achter het oostelijke beeld vind je een POE. Achter het westelijke beeld vind je een gangetje dat leidt naar een kist met een STUKJE HART.

Ga daarna naar buiten naar SACRED GROVE.

POSTMAN & RENADO
Je komt buiten en OoccoO vertelt over de Dominion Rod, standbeelden en The Sky.

Midna vertelt je dat je Dominion Rod niet meer werkzaam is. Om ze te herstellen moet je naar de hemel gaan ergens.

Warp je naar het gebied voor CASTLE TOWN en ga er binnen. Je komt de postman tegen. Hij brengt je een brief over Renado. Je moet naar KAKARIKO VILLAGE gaan.

Warp je dus naar KAKARIKO VILLAGE.

KAKARIKO VILLAGE & RENADOS LETTER
In KAKARIKO VILAGE aangekomen, ga je naar het huisje van Renado. Het is het huisje het dichtst bij de bron. Ga binnen in het huisje en spring er in het zwarte gat in het midden van de vloer (waar de Gorons staan).

Eens je beneden bent ga je naar het cirkelvormige gebied. Er wordt verteld over The Sky en Sky Writing. Ilia moet ook haar geheugen terug krijgen, dan kan het mysterie opgelost worden.

Klim terug uit de put en zoek Renado dichtbij de Gorons. Spreek met Renado. Je moet naar Shad, een vriend van Telma. Dat was de persoon die we net in de kelder zagen.

Om het geheugen van Ilia terug brengen, moeten we het leven van Ilia van achter naar voor afspelen. Je krijgt RENADOS LETTER.

Warp je naar het gebied ten oosten van CASTLE TOWN en ga binnen als human.

CASTLE TOWN & de GIANT WALLET
Als je in CASTLE TOWN bent, ga je naar AGITHA. Als je de walkthrough gevolgd hebt, heb je nu 24 golden bugs. Geef ze aan Agitha en je krijgt als beloning de GIANT WALLET. Er kunnen 1000 rupees in. Ga nu naar TELMAS BAR.

CASTLE TOWN & de MEDICINE SCENT
Ga naar TELMAS BAR en toon de brief die Renado aan je gegeven heeft. Je krijgt van Telma de INVOICE. Ga er mee naar de dokter.

De dokter vind je in CASTLE TOWN ten noorden van de westelijke uitgang. Ga er naar toe en toon de invoice van Telma. De dokter zegt dat hij niet genoeg geld heeft en zijn medicijn heeft hij laten vallen op een standbeeld. Daarna is het gestolen. Je moet het terug vinden.

De dokter gaat opzij en je kunt wat verder lopen. Bij een kist zie je een groene gloed. Duw de kist weg en word wolf. Ruik aan de groene gloed. Je leert de MEDICINE SCENT. Gebruiki je senses en kruip via de kisten naar boven in het gebouw van de dokter. Je zult buiten uitkomen. Spring naar beneden en volg met je senses het spoor.

Het spoor brengt je naar de kat van Telma. Spreek met de kat. De kat vertelt over een houten standbeeld en Ilia. De kat heeft het standbeeld gestolen, maar daarna is de kat overvallen door Dog Beasts. Deze kun je gedurende de nacht vinden ten zuiden van CASTLE TOWN. Ga dus naar het zuidelijke gebied.

TEN ZUIDEN van CASTLE TOWN & de DOG BEASTS
Ga in de nacht naar het gebied ten zuiden van CASTLE TOWN. Als je gewoon de trap af gaat en het pad volgt, zul je plots aangevallen worden door een groep skelet honden. Versla ze allemaal en je krijgt de WOODEN STATUE.

Warp je nu terug naar KAKARIKO VILLAGE.

KAKARIKO VILLAGE & de HIDDEN VILLAGE
Als je gewarpt bent naar KAKARIKO VILLAGE, word je weer human. Ga het huisje van Renado binnen en toon aan Ilia het standbeeldje dat je net van de skelet honden veroverd hebt. Een cutscene begint.

Ilia herinnert zich bepaalde dingen. Er is nog iemand in nood (de persoon die haar het standbeeldje gaf), maar ze weet niet meer wie. Gelukkig weet de Goron het wel. Hij herkent het standbeeldje. Het komt uit de HIDDEN VILLAGE.

De HIDDEN VILLAGE ligt achter ELDIN BRIDGE. Maar de weg ernaar is geblokkeerd door een rotsblok. Gelukkig wil de Goron mee gaan met je om dit probleempje op te lossen.

We moeten dus naar ELDIN BRIDGE. Warp jezelf naar ELDIN BRIDGE.

ELDIN BRIDGE & de HIDDEN VILLAGE
Ga vanop ELDIN BRIDGE in noordelijke richting. Op de minimap moet je naar de grote rode vlek. Net achter het kleine houten bruggetje moet je naar rechts in een groot zwart gat in de rotswand.

Als je wat verder gaat in deze tunnel, kom je de Goron Elder tegen. Praat met hem als human en een korte cutscene speelt af. De Goron slaat de rotsen kapot zodat je binnen kunt in de HIDDEN VILLAGE...

HIDDEN VILLAGE & ILIAS CHARM
De Goron zegt dat er 20 vijanden zijn die je moet verslaan. Zorg ervoor dat jij ze ziet, voor ze jou zien.

Ga verder vooruit totdat een cutscene begint. Je moet alle 20 vijanden verslaan. Hiervoor zijn er 2 methodes. 1: Gebruik je pijl & boog en je hawkeye en snipe alle vijanden voorzichtig. 2: Loop heel snel door het dorpje zodat alle vijanden op je schieten en sla ze allemaal dood. Zo hoef je ze niet te zoeken, ze schieten gewoon allemaal op je. Hoe je het ook doet, ze moeten alle 20 dood.

Als ze alle 20 dood zijn, start er een cutscene. Een deurtje opent en een klein mannetje komt er uit. Het is Impaz. Hij vertelt over het stadje en over Ilia. Van hem krijg je ILIAS CHARM. Je moet het terug brengen naar Ilia.

Warp nu terug naar KAKARIKO VILLAGE.

KAKARIKO VILLAGE & ILIAS GEHEUGEN
Ga in KAKARIKO VILLAGE naar het huisje van Renado en geef Ilias Charm aan Ilia. Een cutscene start. Ilia heeft haar geheugen terug ! Ilia had dit al veel langer aan je willen geven, voor ze gekidnapt werd. Je mag het nu houden.

Je krijgt de HORSE CALL. Hiermee kan je Epona altijd bij je roepen, zonder gras.

Daarna vertelt Ilia over Rod of The Heavens. In de heavens hebben ze iemand nodig met een rod, zodat ze het hem kunnen geven. Ilia vraagt haar af wat de Rod is.

HIDDEN VILLAGE, POE, STUKJE HART & HOWLING STONE
Warp jezelf nu naar ELDIN BRIDGE en ga terug naar de HIDDEN VILLAGE. Als je binnen komt zul je in het noord-oosten een POE zien. Hoe moet je nu op het huisje komen? Ga in het middenste wegje tot links van je water ziet. Daarboven zie je een net waar je naartoe kan clawshotten. Wandel verder op het dak tot je bij de poe komt.

Ga nu in je wolfgedaante naar het zuid-westelijke huis. Sring door het raam binnen en spring door het raam aan de andere kant in de achtertuin van dit huisje. Spreek er met de kip. Dit is de Cucco leader. Speel er het spelletje en spreek met de 20 katten. Veel tips zijn er niet. In elk geval ga je NIET binnen in het huisje waar de persoon zit die je Ilias Charm gaf. Je moet gewoon overal zoeken, opspringen en soms je clawshot gebruiken om ergens op te raken en dan weer wolf worden. Tot je alle 20 katten gevonden hebt. Dan ga terug naar de kip en hij zal een STUKJE HART leggen voor de deur van het huisje in het zuiden.

Daarna keer je terug naar de Cucco leader. Je ziet een Howling Stone staan. Howl er als wolf en de gouden wolf verschijnt in HYRULE CASTLE.

HIDDEN VILLAGE & ANCIENT SKY BOOK
Ga hierna naar het huisje in het zuiden en toon de Dominion Rod. Je bent de Messenger to the heavens. Het vrouwtje vertelt een legende over een boek. Ze geeft je het boek. Het is het ANCIENT SKY BOOK. Het is geschreven in de taal Sky Writing.

Dit is het laatste puzzelstukje om het mysterie in KAKARIKO VILLAGE op te lossen. Warp jezelf naar KAKARIKO VILLAGE.

KAKARIKO VILLAGE & DOMINION ROD
Ga naar het huisje van Renado en spring in het midden het gat in. Ga naar de kerel die daar staat en toon het boek aan hem dat je juist gekregen hebt.

Een cutscene start. Hij spreekt de woorden uit het boek uit, maar er gebeurt niks... Dat is wat de man denkt. Hij gaat bij andere uilen standbeelden hetzelfde proberen. Op de kaart zijn deze standbeeden aangeduid.

Je Dominion Rod echter is opnieuw actief geworden door de spreuk. Je kan nu opnieuw standbeelden verschuiven.

ELDIN BRIGE, UILENSTANDBEELD & STUKJE HART
Op de kaart zijn de standbeelden aangeduid door een rode cirkel.

Warp jezelf naar ELDIN BRIDGE. Loop in noordelijke richting. Juist voor je de brug verlaat, kijk je naar het oosten. Je zult op een verhoogje een standbeeld zien staan. Verplaats het met je Dominion Rod en ga op de groene vlek staan. Je vindt ONE SKY CHARACTER.

Sleep nu dit standbeeld naar de zuidkant van de brug. Aan de het uiteinde van de brug aan de zuidkant zul je een ladder zien in het oosten. Breng het standbeeld in de put en spring dan via het standbeeld naar de ladder. Klim op de ladder en je zult een kist vinden. In deze kist zit een STUKJE HART.

Neem nu Epona of warp jezelf naar HYRULE FIELD (ELDIN PROVINCE).

ELDIN PROVINCE & het UILENSTANDBEELD
In HYRULE FIELD (ELDIN PROVINCE) ga je naar het noorden en klim op het verhoogje. Ga naar de rode cirkel op de kaart. Sleep het standbeeld weg met je Dominion Rod en ga op de groene plek staan. Je vindt opnieuw ONE SKY CHARACTER.

Tegen de wand vind je een padje. Maar er is een gat in. Sleep het standbeeld zodat je via het standbeeld over het gat kunt springen. Spring over het gat en neem het standbeeld opnieuw vast. Sleep het met je mee terwijl je op dit verhoogde padje loopt en plaats het in het volgende grote gat dat je tegenkomt. Aan het einde van dit pad vind je een kist. Er zit een oranje rupee (100 rupees) in.

Ga nu naar FARON WOODS. Warp jezelf of rij ernaar met Epona.

FARON WOODS, UILENSTANDBEELD & STUKJE HART
Dicht bij het winkeltje in FARON WOODS zie je op de kaart een rode vlek. Ga naar het mannetje die je de lantaarn gegeven heeft helemaal in het begin van het spel. Dicht bij hem zie je, ten oosten van de weg naar HYRULE FIELD (ELDIN PROVINCE) een paar rotsen. Blaas deze op met een bom. In dit gangetje vind je op het einde het standbeeld. Sleep het standbeeld weg met je Dominion Rod en ga op de groene plek staan. Je vindt opnieuw ONE SKY CHARACTER.

Daarna sleep je het standbeeld naar het putje in de grond dichtbij. Ga op de steen ervoor staan en neem je Wolfgedaante aan. Midna zal met je springen. Volg het pad tot je bij een kist uitkomt. Er zit een STUKJE HART in.

Warp jezelf naar het gebied ten oosten van CASTLE TOWN.

LANAYRU PROVINCE & de UILENSTANDBEELDEN
Ga in het gebied ten oosten van CASTLE TOWN naar het zuiden tot je in de arena komt. Op een pijler zie je het standbeeld staan. Sleep het standbeeld nu tussen de arena en de pijler zodat je van op de eerste rij van de arena naar het standbeeld springt en van op het standbeeld op de groene vlek. Je vindt opnieuw ONE SKY CHARACTER.

Breng het standbeeld nu op dezelfde plek bij de andere pijler en spring naar de kist. Er zit een oranje rupee (100 rupees) in.

Ga nu naar het stukje pad dat HYRULE FIELD (LANAYRU PROVINCE) verbindt met de brug boven LAKE HYLIA. Net voor je op de brug komt, dus ten noorden van de brug, vind je in het oosten een soort grot met het standbeeld in. Sleep het uit de grot. Schiet daarna met je clawshot naar de klimop boven het standbeeld en laat je op het standbeeld vallen. Zorg er voor dat je op het standbeeld valt. Zet indien nodig het standbeeld wat beter als je er naast blijft vallen. Spring dan van op het standbeeld naar de groene plek. Je vindt opnieuw ONE SKY CHARACTER.

Sleep daarna het standbeeld, van waar je staat, wat naar de brug toe. Als het standbeeld goed staat, kun je uit het grotje naar het standbeeld en van het standbeeld naar het grotje met kist springen. Er zit een oranje rupee (100 rupees) in.

Warp je hierna naar GERUDO DESERT.

GERUDO DESERT & het UILENSTANDBEELD
Kijk op de kaart om het uilenstandbeeld te vinden. Hij is niet moeilijk te vinden. Sleep het standbeeld met je Dominion Rod van het muurtje. Op een van de muurtjes kun je klimmen via een klein trapje (Het is het noord-westelijke muurtje). Sleep het standbeeld tussen dit muurtje en het muurtje waar het standbeeld van gesleept is. Spring via het standbeeld naar de groene plek. Je vindt opnieuw ONE SKY CHARACTER. Het Sky Book is vol.

Om aan het kistje te komen moet je het standbeeld verslepen van boven op dit muurtje. Spring eerst naar de dichtste muur. Versleep daarna het standbeeld nogmaals en spring naar de muur met het kistje op. Er zit een oranje rupee (100 rupees) in.

Warp jezelf daarna terug naar KAKARIKO VILLAGE.

KAKARIKO VILLAGE & het SKY CANNON
Ga in KAKARIKO VILLAGE binnen in het huisje van Renado en spring het gat in. Ga er met Shad spreken. Toon hem het Sky Book dat nu volledig is. Een cutscene start. Hij spreekt een spreuk uit. Het standbeeld verandert in een uilenstandbeeld. Shad ziet het niet meer zitten. Te veel raadsels.

Neem je Dominion Rod en sleep het standbeeld weg. Ga in de gang die nu vrijgekomen is. Je komt in een ronde kamer waar een enorm kanon staat. Een cutscene start. Shad is je gevolgd en is verbaasd. Dit is het Sky Cannon. Als dit werkt, kun je in de City In The Sky komen.

Ga naar het kanon en spreek met Midna. Probeer te warpen. Het gaat niet, niemand mag je zien als je warpt. Ga naar Shad en spreek met hem. Daarna zal hij weg gaan en hij raadt je aan het te laten zien aan een kanon expert.

Ga terug bij het kanon staan en warp het. Naar waar? Waar is er iemand die veel van kanonnen kent? In LAKE HYLIA. Warp het kanon dus naar LAKE HYLIA.

LAKE HYLIA & het SKY CANNON
Nu het kanon naar hier gewarpt is, ga je met de man in het midden van het meer praten.

Een cutscene zal starten en hij vraagt je of dat jouw kannon is. Hij wil het kanon eens bekijken en komt tot de conclusie dat het niet werkt. Maar hij wil het vermaken voor je. Het kost 300 rupees. Normaal gezien heb je genoeg rupees. Anders moet je wat kisten gaan openen die je nog niet geopend had in tempels of in hidden grottos wat kisten gaan openen. Er zijn rupees genoeg in het spel.

In een versneld filmpje zie je hoe het kanon vermaakt wordt. Je hebt al snel een werkzaam kanon. Ga achter het kanon staan en schiet je er in met je clawshot. Je ziet nog OoccoO komen aanlopen en dan wordt je de hemel in geschoten. Je komt in de CITY IN THE SKY...
Reclame