Zelda Twilight Princess [website] | Zelda Skyward Sword [website]
 Algemeen
Overige


WALKTHROUGH : DEEL 17 : DE TEMPLE OF TIME

OVERZICHT KAMERS
Kamer 01 : De ingangskamer (OoccoO)
Kamer 02 : De kamer ten zuiden van de grote trap in kamer 1 (kruisje)
Kamer 03 : De kamer na kamer 2 (6-hoek + Dungeon Map)
Kamer 04 : De kamer na kamer 3 (grote ronde kamer 3F-5F)
Kamer 05 : De kamer ten zuiden van kamer 4 5F (Small Key)
Kamer 06 : De kamer ten noorden van kamer 4 5F (schuifmuren + Compass)
Kamer 07 : De kamer na kamer 6 (Weegschaal + Poe)
Kamer 08 : De kamer ten westen van kamer 7
Kamer 09 : De kamer ten zuiden van kamer 7
Kamer 10 : De kamer na de trap van kamer 9
Kamer 11 : De kamer na kamer 10
Kamer 12 : De kamer ten noorden van kamer 1
Kamer 13 : De kamer met de baas

KAMER 1, OOCCOO & de SMALL KEY
In het midden van deze kamer staat er een grot klok. Als je er rond loopt, geeft Midna je de tip om je senses te gebruiken. Je zult bij de deur in het noorden een standbeeld zien met je senses. Maar in de echte wereld is het standbeeld er niet. Je moet het standbeeld dat hier stond in de tempel zoeken.

Word nu human en ga op het trapje staan voor de poort in het noorden van de kamer. Aan de ene kant staat een ijzeren blok, aan de andere kant een knop. Zet deze blok op de knop en er verschijnt een soort trap waar je op kan.

Ga dit trapje op en volg de grote trap naar boven. Helemaal boven kom je OoccoO tegen.

Ga nu verder de grote trap af langs de westkant. Je komt 2 toortsen tegen. Steek ze met je lantaarn aan en er verschijnt een kist met een SMALL KEY in. Ga opnieuw de trap op en neem de deur naar het zuiden. Je komt in KAMER 2

KAMER 2, POT & PIJL
Je komt in een kamer die er als een kruis uitziet met een staart aan. In het midden is er een knop op de grond. Neem nu een grote pot die je ziet staan en zet deze op de knop. De poortjes zullen open gaan.

In het kistje in het zuiden zitten er pijlen. Neem nu het gangetje naar het westen. Als je de trap op gaat, kom je voor een gesloten poort. Draai je naar de pot die je op de knop gezet hebt en schiet de pot kapot met een pijl. Het poortje voor je gaat open.

Volg de trap verder naar boven en je komt in KAMER 3.

KAMER 3 & de DUNGEON MAP
Deze kamer lijkt heel goed op KAMER 2.

Versla de 3 vijanden die naar je komen gelopen. Daarna zoek je het standbeeld. Het is geen echt standbeeld, het leeft... Als je het verslaan hebt, met een of andere hippe hidden skill, verschijnt er een kist. In deze kist zit de DUNGEON MAP.

Nu moet je door de poort in het noorden, maar deze is gesloten. Ga naar het zuiden en neem de 2 ijzeren blokjes die bij het kistje staan. In het kistje zit een rode rupee. Zet de 2 ijzeren blokjes op de knoppen in de vloer links en rechts van de poort in het noorden. De poort zal openen.

Volg de trap tot je in een grote ronde kamer komt. Dit is KAMER 4.

KAMER 4 & de 2 BLOKJES
Je komt de kamer binnen in het westen. Als je naar het noorden loopt, zul je een standbeeld zien met een laserstraal. Schakel dit uit met je pijl & boog.

In het oosten is er een poe opgesloten achter een poortje, maar we kunnen het poortje nog niet openen.

Ga naar het zuiden van de kamer en ga de grote trap op. Plots is er een gat in de trap. Geen nood, gebruik je spinner en volg de Spinner Track op de muur.

Eens je boven aan de trap komt ga je naar het midden van de kamer. Je kunt er aan een hendel duwen. Als je de hendel duwt, draait heel het systeem naar beneden. Je kunt nu al de beestjes doden (Dit gaat snel met je pijl & boog). Als ze allemaal dood zijn, verdwijnt de elektrische afscherming.

Neem nu het ijzeren blokje in het oosten en ga terug naar het midden. Je moet het ijzeren blokje dus meenemen naar het midden. Druk tegen de hendel zodat je naar 1 keer naar boven gaat. Als je boven komt, zul je een cirkelvormig circuit zien met lastige dingen op. Probeer ze te ontwijken en ga naar het westen van de cirkel. Daar zul je een ijzeren blokje vinden. Nu heb je dus 2 ijzeren blokjes, wat moet je er mee doen?

Breng de 2 blokjes naar het zuiden. Daar zijn er 2 knoppen op de grond. Op het eerste zicht lijkt het niet logisch. Je zet ze op de knoppen en er gaat een stuk naar boven en je kunt nog altijd niet verder. De oplossing is: Zet 1 blok goed, ga staan (met het blokje in je handen) waar het stuk vloer naar boven komt, en zet het 2e blokje goed. Je gaat met de vloer naar boven.

Ga de deur naar het zuiden in. Dit is KAMER 5.

KAMER 5 & de SMALL KEY
Je komt binnen en ziet 2 standbeelden voor je en een grote trap.

Versla de 2 standbeelden en in het oosten van de kamer verschijnt er een kist. In deze kist zit er een SMALL KEY.

In het kistje dat je vindt bovenaan de grote trap zit een rode rupee.

Ga nu terug naar KAMER 4

KAMER 4 naar KAMER 6
Ga in KAMER 4 naar deur met het slot op dat je vindt in het noorden op 5F. Ga de kamer binnen, dit is KAMER 6.

KAMER 6, de SCHUIFMUREN & het COMPASS
Deze kamer heeft een lange, rare vorm. Voor je zie je een groen kristal. Pas op voor het laserstandbeeld. Gebruik je pijl & boog.

Sla nu op het kristal zodat het rood wordt. Nu zullen er heel wat muren verschuiven. Passeer langs het laserstandbeeld tot je in het volgende deeltje komt. Schiet nu door het gat in de muur, met je pijl & boog naar het rode kristal. Het zal groen worden en opnieuw zullen muren verschuiven.

Je passeert opnieuw langs een laserstandbeeld. In het volgende deeltje kun je een kist zien. In de kist zit het COMPASS. Schiet nu opnieuw door de cirkel in de muur naar het kristal. Opnieuw zullen muren verschuiven. Heb je jezelf nu opgesloten in het kamertje met de kist (zoals de webmaster deed), geen probleem. In het plafond is een clawshot target.

Ga naar het deeltje met het laserstandbeeld en volg de lange trap naar boven. Na een paar vijanden verslaan te hebben, kom je opnieuw een ruimte tegen met een groot kristal.

Gebruik je pijl & boog en eventueel je Hawkeye om het kristal groen te laten worden. Ga het volgende deel in en dood de gepantserde vijand. Schiet daarna naar het kristal zodat het opnieuw rood wordt. Ga het volgende deel in en dood opnieuw de vijand. Schiet wederom naar het kristal.

Het kistje moeten we later komen halen. Ga de trappen op en de volgende kamer in. KAMER 7.

KAMER 7, de WEEGSCHAAL & de POE
Ga de kamer in en dood al de vijanden. Er zal een kist verschijnen. In de kist zit er een paarse rupee (50 rupees).

Ga via het noorden de trap op zodat je bij een weegschaal uitkomt. Stap op de weegschaal en neem het ijzeren blokje. Werp het op het zuidelijke deel van de weegschaal. Nu kun je op het zuidelijke deel van de weegschaal. Werp nu de 2 blokjes op de andere kant van de weegschaal. Blijkbaar nog niet genoeg om tot helemaal boven te stijgen.

Spring van de weegschaal en ga naar het zuid-oosten van de kamer. Kijk naar de muur en je ziet een clawshot target. Gebruik je clawshot en je vindt boven een 3e stukje ijzer. Ga terug naar de weegschaal en herhaal de procedure en zorg ervoor dat er 3 stukjes op de noordelijke helft liggen terwijl je op de zuidelijke helft staat.

Als je boven bent, clawshot je jezelf naar het midden van de kamer (Kijk in het plafond om een clawshot target te vinden). Wandel naar de muur en gebruik je spinner. Je volgt de muur en je komt uiteindelijk helemaal boven in het westen uit.

Hier vind je een POE. Als je naar het kistje gaat, vind je een rode rupee.

Ga daarna de deur in het westen in. Dit is KAMER 8. Hier is momenteel nog niks te beleven.

Ga terug naar beneden en ga de deur in het zuiden in. Je komt in KAMER 9.

KAMER 9 & de SMALL KEY
Schiet het laserstandbeeld kapot met je pijl & boog en passeer voorzichtig de bewegende dinges en ga naar het westen. Ga de trap op en versla de vijanden.

Je komt in een deel met bewegende messen en rollers met stekels op. Gebruik de juiste timing en ga naar het zuiden achter het grote zwierende mes. Je vindt er een kist met een SMALL KEY in.

Bij de 2e roller met stekels op vind je een knop in de vloer. Aan de andere kant van het hekken een ijzeren blok. Neem de ijzeren blok, gebruik de juiste timing om voorbij de roller te komen en leg de blok op de knop. De elektrische afscherming verdwijnt en je kunt de trap op.

Ga de trap tot het einde op en je komt in KAMER 10.

KAMER 10
Dood al de vijanden die op de grond kruipen en er verschijnt een kist. In de kist zit een paarse rupee (50 rupees).

Versla nu de 2 bewegende standbeelden. De poort opent zodat je in het oosten de deur kunt nemen naar KAMER 11.

KAMER 11 & de DOMINION ROD
In deze grote ronde kamer moet je vechten tegen een grote gepantserde man. Het is DARKNUT.

Hoe verslaan we deze baas? Doe Helm Splitters tot hij al zijn pantser kwijt is. Daarna doe je simpelweg wat Back Slices en de baas is verslaan. Zo simpel kan het soms zijn.

In de kist vind je de DOMINION ROD. Hiermee kun je standbeelden verplaatsen. Kijk nu boven de kist waar je dit instrument net vond. Je ziet een standbeeld staan. Gebruik je Dominion Rod om het naar het westen te brengen. Plaats het op de aangeduide plek onder de klok. Als jet op de juiste plaats staat, zal de deur open gaan.

Ga terug naar KAMER 10.

KAMER 10 & het STANDBEELD
Het standbeeld uit KAMER 11 is nu in KAMER 10.

Gebruik je Dominion Rod om het standbeeld voor de gesloten poort te zetten. Druk daarna op B en het standbeeld zal de poort kapot slaan. Gebruik het standbeeld ook om de 2 vijanden kapot te slaan.

Zet het standbeeld nu even aan de kant en neem een pot. Zet deze op de knop in het midden van de vloer. Neem je Dominion Rod en ga met het standbeeld in het zuiden staan op de plek waar het stukje vloer weggezakt is. Als je er samen met het standbeeld staat, schiet je de pot kapot met je pijl & boog. Het standbeeld en jezelf gaan de lucht in.

Ga samen met het standbeeld de trap af. Je komt voor een elektrische afscherming.

Als je de Dominion Rod gebruikt, blijft de afstand tussen het standbeeld en jezelf altijd constant. Ga nu op een afstand van het standbeeld staan en breng het standbeeld dan door de afscherming en zorg ervoor dat het op de knop in de vloer komt. De afscherming zal verdwijnen.

Je kan nu binnen in KAMER 9.

KAMER 9 & het STANDBEELD
Je bent in de kamer met de rollers en het zwierende mes. Met het standbeeld kun je de rollers kapot slaan.

Ga door de kamer tot je in het deel komt waar het laserstandbeeld staat (in oostelijke richting gaan). Dit moet je kapot slaan met je standbeeld. Er is een knop vrijgekomen. Ga terug naar het deel waar de rollers waren, maar zonder je standbeeld. Neem een ijzeren blok en breng het naar hier.

Plaats met je Dominion Rod het standbeeld voor de klok in het zuiden. Laat het standbeeld los en zet het ijzeren blokje op de knop. Daarna kun je het standbeeld op zijn plaats zetten.

Ga daarna naar KAMER 7 (De kamer met de weegschalen). Ga op dezelfde manier als daarjuist naar KAMER 8.

KAMER 8 & de BIG KEY
In deze kamer dood je al de vijanden. Dus 1 standbeeld en 2 lastige beestjes die een schildje achter laten.

Als alles dood is, clawshot je jezelf naar het verhoog boven de gesloten poort. Er zijn 4 knoppen in de vloer te zien. Gebruik de 2 blokjes die er zijn en gebruik je clawshot om de schildjes te bemachtigen die op de benedenvloer liggen. Gewoon clawshotten ernaartoe en je hebt ze in je handen. In totaal heb je dus 4 knoppen aan gezet.

De poort open en je kunt bij de kist. In de kist zit de BIG KEY.

Ga terug naar KAMER 7

KAMER 7, de WEEGSCHAAL & het STANDBEELD
Breng 3 ijzeren blokken naar de zuidkant van de weegschaal. Klim naar de zuidkant en breng het standbeeld met je Dominion Rod naar de zuidkant.

Haal nu een 4e ijzeren blok aan de noordkant van de weegschaal. In de muur zie je blokken. Met je Dominion Rod kun je ze bewegen. Werp alle 4 ijzeren blokken op de noordkant van de weegschaal. Ga nu zelf naar de noordkant van de weegschaal en breng met je Dominion Rod het standbeeld naar de noordkant van de weegschaal.

Werp nu alle ijzeren blokken naar de andere kant van de weegschaal. Ga van de weegschaal en breng met je Dominion Rod het standbeeld van de weegschaal, van de trap en op zijn juiste plaats onder de klok.

Ga daarna naar KAMER 6

KAMER 6, STANDBEELD & STUKJE HART
Volg de trap naar beneden tot je in het deel aankomt met het kristal. Schiet met je pijl & boog naar het kristal, zodat de muur verschuift.

Neem met je Dominion Rod het standbeeld vast en sleep het naar de muur. Sla de muur kapot met het standbeeld. Zet het standbeeld nu op de juiste plaats voor de elektrische afscherming. De afscherming verdwijnt.

Ga nu naar de kist. In de kist vind je een STUKJE HART.

Neem daarna het standbeeld opnieuw vast met je Dominion Rod en sla de muren kapot. Ga met het standbeeld naar het meest westelijke deel van de kamer. Daar vind je opnieuw een deel met een kristal en met de gaten in de muur (waardoor je moest boogschieten naar het kristal). Zet daar het standbeeld op de juiste plaats.

Ga naar KAMER 4.

KAMER 4, het STANDBEELD & de POE
Ga naar het midden van de kamer en draai aan de hendel zodat je naar boven gaat. Op het westelijke weggetje vind je het standbeeld. Neem het vast met je Dominion Rod. Breng het standbeeld naar het midden en draai aan de hendel zodat je helemaal naar beneden gaat.

Beneden dood je alle vijanden zodat de elektrische afscherming verdwijnt. Neem daarna het standbeeld vast met je Dominion Rod en loop via de buitenkant van de kamer naar het oosten. Sla de poort kapot met je standbeeld en je ziet een POE. Dood ze als wolf.

Breng het standbeeld nu naar het noorden en zet het op de juiste plaats.

Ga nu op dezelfde wijze als daarstraks naar KAMER 5. Dit is het kamertje ten zuiden van KAMER 4.

KAMER 5 & het STUKJE HART
Dood om te beginnen alle vijanden in deze kamer. Daarna Ga je de trap op en kijk je links. Je zult achter een kleine ballustrade een ijzeren blok zien liggen. Beweeg deze met je Dominion Rod naar beneden in zuidelijke richting tot ze uiteindelijk op een knop valt.

Daarna neem je een blok die voor de trap ligt en deze smijt je aan de andere kant van de trap achter de ballustrade. Herhaal hetzelfde als daarjuist. Als je de 2 knoppen ingedrukt hebt met de ijzeren blokken, verschijnt er een kist.

In deze kist zit een STUKJE HART.

Ga opnieuw naar KAMER 4 en dan naar KAMER 3

KAMER 3, KAMER 2 & het STANDBEELD
Als je op weg bent naar KAMER 3, zit je plots vast voor een poort. Gebruik je clawshot en schiet jezelf over de poort.

Neem het standbeeld vast met je Dominion Rod en sleep het naar via KAMER 2. Zet het daar op de juiste plaats.

Ga verder naar KAMER 1.

KAMER 1 & het STANDBEELD
Breng het standbeeld naar de correcte plaats in het noorden van de kamer en ga door de deur naar KAMER 12.

KAMER 12
Dit is de laatste kamer voor je de kamer met de baas binnen gaat.

Schakel de 3 laserstandbeelden uit je pijl & boog en spring voorbij de zwierende messen. Neem een ijzeren blok, smijt het over de kloof en leg ze op de knop. Ga door de poort.

Neem je Dominion Rod en verplaats het ijzeren blokje. De andere poort opent nu. Ga verder en in een pot bij de poort vind je nog een Fairy.

Ga binnen in KAMER 13.

KAMER 13
Je komt binnen in een grote ronde kamer. Er verschijnt een grote spin op het plafond die een vuurstraal naar beneden schiet. De naam is ARMOGOHMA.

ARMOGOHMA
Hoe moeten we deze vijand verslaan?

Als de spin op het plafond kruipt, schiet je met je pijl & boog in het geopende oog. De spin zal op de grond vallen. Loop naar een standbeeld dat aan de buitenkant van de cirkel staat en neem het vast met je Dominion Rod. Druk daarna op B zodat de spin geslagen wordt.

De spin zal nu kleine spinnetjes werpen. Versla ze allemaal en je hebt nieuwe pijlen en hartjes. Herhaal dit alles 3 maal en de spin is verslagen.

Maar nog niet alles is verslagen... Versla de kleine spinnetjes die rondlopen en het wandelende oog van de spin. Gebruik je pijl & boog of je ball & chain om het snel te laten gaan.

Nu heb je het 3e stuk bemachtigt van de Mirror of Twilight. Nog 1 te gaan, deze is te vinden In The Sky. Midna vertelt in de cutscene nog over de spiegel.

Neem de Heart Container en Midna warpt je naar buiten.
Reclame